SENA ควง HUAWEI สร้างชุมชนสีเขียวเพื่อความยั่งยืน จัดแคมเปญพิเศษ ยกขบวน 21 โครงการให้ฟรี X 3 ต่อ

SENA ยกทัพ 21 โครงการบ้านและทาวน์โฮม จัดแคมเปญพิเศษ “DETAILS FOR THE BETTER LIVING คิดละเอียดกว่า เพื่ออยู่อย่างยั่งยืน” ควงพาร์ทเนอร์ชิพระดับโลก HUAWEI ร่วมแจมโปรโมชันรับของแถม ฟรี X3 ทั้ง Smart TV จาก HUAWEI พร้อมส่วนลดสูงสุด 700,000 บาท รวมมูลค่าสูงสุด 800,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันนี้ สิ้นสุดถึง 31 สิงหาคมนี้ 

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยในฐานะ Developer รายแรกที่ทำหมู่บ้านโซลาร์เต็มรูปแบบ เปิดเผยว่าที่ผ่านมาทางเสนามุ่งพัฒนาสร้างสังคมสีเขียวให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านและโครงการต่างๆ ทั้งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี การผลิตไฟฟ้าไปใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง มีบริการสถานีชาร์จไฟฟ้า (EV Station) และวางระบบติดตั้ง EV Charger ภายในบ้าน เพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

SENA ควง HUAWEI สร้างชุมชนสีเขียวเพื่อความยั่งยืน จัดแคมเปญพิเศษ ยกขบวน 21 โครงการให้ฟรี X 3 ต่อ 1

ปัจจุบันโครงการของเสนามีการติดตั้งโซลาร์ในทุกโครงการมากกว่า 700 หลังคาเรือน คิดเป็นการผลิตไฟกว่า 2,000 กิโลวัตต์  โดยทุกโครงการของเสนาพัฒนาขึ้นด้วยการนำหลักการ ESG หรือ Environment, Social, Governance  เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการที่ควบคู่กับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Made From Her “คิดละเอียดกว่า ก็อยู่สบายกว่า” ด้วยความละเอียดในการกลั่นกรอง ใส่ใจในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความแตกต่างทั้งสินค้าและบริการ นอกจากนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการออกแบบด้วยวัสดุมีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเสนาเชื่อว่า “ความละเอียดจะทำให้เราสามารถมอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าได้”

ดิจิทัล พาวเวอร์ กลุ่มธุรกิจน้องใหม่ของหัวเว่ย ให้บริการในประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ โดยปัจจุบันหัวเว่ยส่งมอบโซลูชันอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ (Smart Inverter) จำนวนกว่า 2.4 กิกะวัตต์ ให้บริการลูกค้าและพันธมิตรมากกว่า 1,000 รายด้วยต้นทุนเฉลี่ยตลอดอายุการใช้งาน (LCOE) ที่คุ้มค่าที่สุด โดยรวมแล้วมีศักยภาพในการผลิตพลังงานสะอาด 6.18 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 6.16 ล้านตัน เฉพาะปีพ.ศ. 2564 คาดการณ์ว่ามีการติดตั้งผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวนกว่า 40,000 ครัวเรือน

SENA ควง HUAWEI สร้างชุมชนสีเขียวเพื่อความยั่งยืน จัดแคมเปญพิเศษ ยกขบวน 21 โครงการให้ฟรี X 3 ต่อ 3

นายโลแกน หวี่ ประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพาวเวอร์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างหัวเว่ยและเสนาดีเวลลอปเม้นท์ ในครั้งนี้ว่า “หัวเว่ยมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศในอาเซียนที่มีความมุ่งมั่นด้านความเป็นกลางด้านคาร์บอนอย่างจริงจัง ซึ่งหัวเว่ยจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายสีเขียวของประเทศไทยด้วยการรวบรวมเทคโนโลยีดิจิทัลพาวเวอร์, โซลูชันล้ำสมัย, และการสร้างความร่วมมืออย่างเปิดกว้างกับคู่ค้าในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและครอบคลุม การร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการผสมผสานจุดแข็งของทั้งสองฝ่าย โดยหัวเว่ยมีจุดแข็งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานดิจิทัล และความเป็นผู้นำในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเสนาดีเวลลอปเม้นท์ ที่จะมาช่วยพัฒนาให้หมู่บ้านและโครงการต่าง ๆ ของไทยสามารถประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดอย่างแพร่หลายขึ้น ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ช่วยกระตุ้นตลาดโซลาร์เซลล์ และช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรม EV ในประเทศไทยไปพร้อมกัน”  

SENA ควง HUAWEI สร้างชุมชนสีเขียวเพื่อความยั่งยืน จัดแคมเปญพิเศษ ยกขบวน 21 โครงการให้ฟรี X 3 ต่อ 5

ปัจจุบันมีจำนวนครัวเรือนในประเทศไทยที่หันมาติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแนวโน้มตลาดบ่งชี้ว่าน่าจะมีการติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์มากถึง 80,000 ครัวเรือนภายในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งนอกจากจะสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในบ้านลงไปได้เป็นอย่างมากแล้ว ผู้ติดตั้งโซลูชันดังกล่าวในโครงการของเสนาดีเวลลอปเม้นท์ยังจะได้รับโซลูชันอินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และมีความเสถียรจากหัวเว่ย พร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยสนับสนุนเรื่องการพัฒนาคาร์บอนต่ำในประเทศ  

โดยล่าสุด แคมเปญพิเศษ “DETAILS FOR THE BETTER LIVING คิดละเอียดกว่า เพื่ออยู่อย่างยั่งยืน” ทางเสนาร่วมจัดตอกย้ำแนวคิดในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ผนึกกำลังกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่าง HUAWEI ผู้นำนวัตกรรมพลังงานโซลาร์ รวมพลังช่วยกัน เพื่อลดการสร้างมลภาวะและปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ (NET ZERO CARBON) และต้องการให้คนไทยเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้น พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนไปด้วยกัน ทั้งนี้ ทางเสนายังได้นำอุปการณ์จาก HUAWEI เข้ามาใช้ในโครงการบ้าน อาทิ SMART PV INVERTER ซึ่งเป็นอุปกรณ์แปลงพลังงานจาก กระแสตรงเป็นกระแสสลับ และ PID Recovery ช่วยฟื้นฟู ประสิทธิภาพและลดการเสื่อมสภาพของแผงโซลาร์เซลล์ รวมทั้งนำฟังก์ชัน AFCI ป้องกันการเกิดไฟไหม้ด้วยการตัดวงจรอบบอัตโนมัติมาใช้ในโครงการของเสนา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจติดตั้งโซลูชันด้านดิจิทัลพาวเวอร์และโซลาร์เซลล์ (PV) จากหัวเว่ย

สามารถรับข้อมูลข่าวสารหรือติดต่อกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพาวเวอร์ หัวเว่ย ประเทศไทย ได้ที่ Facebook : Huawei Digital Power Thailand และ Line OA : @HuaweiDPTH

โปรโมชันพิเศษ GREEN MORE! FREE MORE!

สำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อบ้านเดี่ยว บ้านแฝดและทาวน์โฮมโครงการใหม่พร้อมอยู่จากเสนา ทั้ง 21 โครงการการที่เข้าร่วม ราคาเริ่ม 2.19 – 12 ล้านบาท ตั้งวันนี้ – 31 สิงหาคม 2565 รับของแถมฟรี X3 เช่น

 1. Solar roof 
 2. HUAWEI Smart TV 
 3. ส่วนลดดอกเบี้ย 1%ปีแรก และส่วนลดสูงสุด 700,000 บาท

รวมมูลค่าสูงสุด 800,000 บาท ประกอบด้วย 

 • SENA GRAND HOME รังสิต – ติวานนท์
 • SENA PARK GRAND รามอินทรา -กม.9
 • SENA PARK  VILLE รามอินทรา – วงแหวน
 • SENA VILLE ลำลูกกา – คลอง 6
 • SENA VILLE บรมราชชนนี – สาย 5
 • SENA VILLAGE รังสิต – ติวานนท์
 • SENA VILLAGE รามอินทรา – กม.9
 • SENA VELA เทพารักษ์ – บางบ่อ
 • SENA VIVA เพชรเกษม – พุทธมนฑล สาย 7
 • SENA AVENUE1 รังสิต – คลอง 1
 • SENA AVENUE รัตนาธิเบศร์ – บางบัวทอง
 • SENA AVENUE บางปะกง – บ้านโพธิ์
 • SENA VILLAGE รัตนาธิเบศร์ – บางบัวทอง
 • SENA VELA รังสิต – คลอง 1
 • SENA VIVA วงแหวน – บางบัวทอง
 • SENA VIVA รัตนาธิเบศร์ – บางบัวทอง
 • SENA VELA สิริโสธร
 • SENA VIVA ศรีราชา-อัสสัมชัญ

ความเห็น

edtaro.com © 2024 All rights reserved