cropped-cropped-edtaro-logo-2.jpg

กรีน เยลโล่ ระดมทุนสำเร็จอีก 800 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงการโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศไทย

กรีน เยลโล่ ผู้ลงทุนและดำเนินงานระดับโลกด้านการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สามารถระดมทุนครั้งล่าสุดสำเร็จเป็นมูลค่า 831 ล้านบาท ร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) โดยทุนนี้จะเข้ามาสนับสนุนการดำเนินกิจการของ กรีน เยลโล่ ในการขยายพอร์ตฟอลิโอโครงการพลังงาน ร่วมถึงโครงการโซลาร์เซลล์ของบริษัท ผลักดันการขยายธุรกิจในประเทศไทยต่อไป รวมถึงยังเป็นการสนับสนุนลูกค้าของกรีน เยลโล่ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นให้คุ้มค่ามากขึ้น

เงินที่ระดมทุนในครั้งนี้จะนำมาสนับสนุนโครงการโซลาร์เซลล์ ภายใต้การดูแลของบริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 41 โครงการทั่วประเทศไทย อันได้แก่ โซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์ม และโซลาร์ลอยน้ำ  คิดเป็นกำลังการติดตั้งรวม 44 MWp โดยสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวัน เพิ่มเติมจากไฟฟ้าที่มาจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ให้กับลูกค้าเอกชน 27 ราย ผ่านสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PPA) ระยะยาว โครงการโซลาร์เซลล์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนี้ยังจะช่วยให้ลูกค้าของ กรีน เยลโล่ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ส่งผลต่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ และช่วยให้บริษัทประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ในขณะที่ราคาพลังงานอื่นๆ พุ่งสูงขึ้น อีกทั้งการระดมทุนร่วมกับ EXIM BANK นี้ จะยิ่ง ตอกย้ำ กรีน เยลโล่ ในฐานะผู้พัฒนา เจ้าของ และผู้ดำเนินโครงการพลังงานสะอาดที่แข็งแกร่ง และนำเสนอโซลูชันที่มีความคุ้มค่าอย่างโซลาร์เซลล์ ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานเอง ซึ่งจะยิ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกในประเทศไทย  

“การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นสาเหตุหลักของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งยังเป็นภัยต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของทุกภาคส่วน EXIM BANK ในฐานะ “ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย” จึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และดำเนินงานใกล้ชิดกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม โดย EXIM BANK ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) เป็นสัดส่วนกว่า 30% ของสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านบาท และตั้งเป้าจะขยายสินเชื่อ BCG เป็น 100,000 ล้านบาทภายในปี 2570 เพื่อเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral)” ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าว

“การระดมทุนในครั้งนี้จะยิ่งส่งเสริมให้ กรีน เยลโล่ สามารถขยายโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานเองเพิ่มขึ้นในประเทศไทย โดยเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับEXIM BANK ที่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังมีประสบการณ์มากมายด้านโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน และยังมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนเป็นศูนย์” คุณ แฟรงค์ คลุค ซีอีโอ ของ กรีน เยลโล่ ในประเทศไทยและเอเชีย กล่าว

กรีน เยลโล่ ให้บริการโซลูชันด้านพลังงานอย่างครบวงจร ที่ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ การลงทุน การขอใบอนุญาต การออกแบบไปจนถึงการติดตั้ง การบริหารจัดการงาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PPA) นอกจากนี้ เป้าหมายของ กรีน เยลโล่ ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของรัฐบาล ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 40% ภายในปีพ.ศ. 2573 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ. 2593  

ความเห็น

edtaro.com © 2024 All rights reserved