cropped-cropped-edtaro-logo-2.jpg

กรุงศรี จับมือ Stripe ขยายขอบข่ายการให้บริการเงินดิจิทัลในประเทศไทย

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมกับ Stripe ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินระดับโลกสำหรับธุรกิจต่าง ๆ เปิดตัวการให้บริการโซลูชันการชำระเงินอย่างเป็นทางการในประเทศไทยผ่านเครือข่ายกรุงศรี

โดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสร้างความแข็งแกร่งด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง และตอกย้ำถึงเป้าหมายของกรุงศรีที่ต้องการเป็นผู้นำด้านการให้บริการโซลูชันทางการเงินดิจิทัล ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกระดับ รวมทั้งการวางโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคต

นางสาวนิลวรรณ จีระบุญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ที่กรุงศรี  เราให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า  ซึ่งความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายให้บริการแก่ Stripe ในประเทศไทย ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของกรุงศรีเพื่อสนับสนุนให้การทำธุรกรรมดิจิทัลของไทยเป็นแบบครบวงจร สอดรับกับเป้าหมายของกรุงศรีที่พร้อมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญต่อการพัฒนาและวางรากฐานให้กับโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้งด้านการขยายเครือข่ายเพื่อต่อยอดทางธุรกิจทั้งในประเทศและระดับโลก และที่สำคัญคือการได้เพิ่มมูลค่าและประโยชน์ในผลิตภัณฑ์และบริการที่เราส่งต่อให้กับลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

นายธีย์ ฉายากุล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย Stripe กล่าวว่า “Stripe มองหาธนาคารพันธมิตรในประเทศไทยที่มีเป้าหมายเดียวกันกับ Stripe เพื่อสร้างความเติบโตในเศรษฐกิจดิจิทัล และสามารถให้การสนับสนุน Stripe เพื่อบรรลุเป้าหมายในการช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจของไทยให้เปิดกิจการและธุรกิจเติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว เราเลือกร่วมมือกับกรุงศรี ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย ด้วยศักยภาพที่ตอบโจทย์ตามที่เราต้องการทั้งในด้านความปลอดภัย ความสะดวก และรวดเร็วในการทำธุรกรรมออนไลน์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย”

ปัจจุบัน ธุรกิจในประเทศไทยสามารถสมัครใช้บริการของ Stripe เพื่อการชำระเงินออนไลน์ การเบิกจ่าย การป้องกันการทุจริต และช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายบริการเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลก โดยได้รับการสนับสนุนความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับทางกรุงศรีฯ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ เกิดขึ้นในขณะที่ธุรกิจในประเทศไทยกำลังเร่งปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล และมองหาการสนับสนุนจากภายนอกมากขึ้น เพื่อการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและสามารถขยายธุรกิจไปได้ทั่วโลก

“ด้วยวิสัยทัศน์ทางธุรกิจของทั้งกรุงศรี และ Stripe ที่สอดคล้องกันเพื่อพัฒนาบริการระบบชำระเงินออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ขจัดความยุ่งยากในกระบวนการทางเอกสาร ต่อยอดให้ธุรกรรมเป็นไปด้วยระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินแห่งอนาคตที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปได้ในอนาคตอย่างเข้มแข็งด้วย” นางสาวนิลวรรณ กล่าวสรุป

ความเห็น

edtaro.com © 2024 All rights reserved