[peepso_search]

Brandnow.asia เปิดตัวหลักสูตร Brand Planner ” พร้อมให้บริการบน Udemy

 Brandnow.asia เปิดตัวสุดยอดหลักสูตรออนไลน์ สำหรับ 50 ท่านแรกฟรี เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับปี 2566 ผ่าน Udemy แหล่งการเรียนการสอนออนไลน์ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพและวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) ที่กำลังวางแผนและต้องการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์แบรนด์ให้ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพื่อความเป็นสุดยอดแบรนด์แห่งปี ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ 
Brandnow.asia ถือเป็นพันธมิตรผู้มีบทบาทสำคัญด้านวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ได้อย่างชัดเจน โดยที่ผ่านมา Brandnow.asia ได้มีส่วนสนับสนุนการวางแผนแคมเปญสื่อสารการตลาดเพื่อเปิดตัวสินค้าและบริการให้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพมากมายอาทิ เช่น Grab, Lalamove รวมไปถึง Shopback ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าแบรนด์ให้มีพลัง จนสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างสำเร็จ ในปี 2566 นี้ Brandnow.asia กลับมาพร้อมกับหลักสูตรการวางแผนแบรนด์ ซึ่งเป็นหลักสูตรเข้มข้น เข้าใจง่าย เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาและพร้อมสอนการออกแบบใบงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าได้อย่างโดดเด่น “การกำหนดแนวทางเพื่อวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์เป็นอีกหนึ่งในความท้าทายที่ธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ต้องเผชิญ องค์ประกอบของเอกลักษณ์แบรนด์ต่างๆ ทั้งน้ำเสียง ข้อความหลัก แนวทางกำหนดเนื้อหา รวมถึงรูปภาพและเรื่องราวที่ใช้สื่อสารเพื่อแสดงถึงบุคลิกภาพของแบรนด์ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญที่แสดงความเป็นตัวตนของแบรนด์ออกไปสู่ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ และความพิเศษของหลักสูตรนี้ช่วยส่งเสริมให้เจ้าของธุรกิจสามารถกำหนดแนวทางกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น” คุณพัชรี พันธุมโน กรรมการผู้จัดการบริษัท Brandnow.asia กล่าว “หลายปีที่ผ่านมา คุณพัชรี พันธุมะโน ได้ถูกรับเชิญเป็นวิทยากรประจำที่มหาวิทยาลัย Stenden จากความรู้และประสบการณ์มากมายด้านการวางแผนแคมเปญสื่อสารแบรนด์สำหรับเปิดตัวสินค้าและบริการ รวมถึงเรียนรู้จากกรณีศึกษาซึ่งนับว่ามีคุณค่าอย่างมากแก่นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Stenden โดยหลักสูตรออนไลน์สำหรับนักวางแผนแบรนด์ (Brand Planner) นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังศึกษาและสนใจเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารแบรนด์ด้วยเช่นกัน” Jens Dallmann คณบดีฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย Stenden ประเทศไทย กล่าว “เราประทับใจอย่างมากในความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของทีมงานแบรนด์ นาว เพราะในฐานะบริษัทที่ปรึกษาแคมเปญประชาสัมพันธ์เปิดตัวบริการ GrabTaxi ทีมงานแบรนด์ นาวทุ่มเทเกิดความคาดหวังเพื่อช่วยเหลือกิจการเพื่อสังคมของเราให้บรรลุเป้าหมาย” Nina Teng อดีตหัวหน้าธุรกิจระดับภูมิภาคของ Grab กล่าว
พื้นที่โฆษณา