cropped-cropped-edtaro-logo-2.jpg

ช​ไนเดอร์ อิเล็คทริค จับมือพี.เอ็ม.ไฮเทค เสริมประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ของ PEA

บริษัท พี.เอ็ม.ไฮเทค จํากัด ร่วมกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค ลงนามข้อตกลงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 1 จํานวน 5 สถานี โดยโซลูชั่นใหม่ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ติดตั้งในโครงการนี้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้าของ PEA จากระบบเดิมที่ใช้มามกากว่า 25 ปี โดยระบบใหม่นี้รองรับเทคโนโลยีตามมาตรฐาน IEC 61850 เวอร์ชั่นล่าสุด ซึ่งถือว่าเป็นระบบใหม่ที่ทันสมัยและมีความมั่นคงสําหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าสําหรับสถานีไฟฟ้าระบบแรงดัน 115/22 kV ในปัจจุบัน โดยงานดังกล่าวมีขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม 211 อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่

ความเห็น

edtaro.com © 2024 All rights reserved