แคนนอน เปิดบริการให้เช่ากล้อง เช่าเลนส์ และเช่าอุปกรณ์เสริมแบบครบเซ็ต

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (Canon) เปิดตัวบริการเช่ากล้อง เลนส์ และอุปกรณ์เสริมของแคนนอนทั้งสิ้นกว่า 60 รายการ เอาใจช่างภาพมืออาชีพและมือสมัครเล่นที่อยากเช่ากล้อง เลนส์ และอุปกรณ์เสริมแบบฟูลเซ็ต เพื่อถ่ายงานเฉพาะกิจและออกทริปสุดพิเศษ สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพสูงระดับมืออาชีพในแบบไม่ต้องลงทุนจ่ายราคาเต็ม เริ่มต้นวันละ 200 บาท

แคนนอนเปิดบริการ เช่ากล้องวันละ 300 บาท เช่าเลนส์วันละ 200 บาท

แคนนอนชูอัตราการเช่ารายวันที่คุ้มค่าคุ้มราคาเริ่มต้นวันละ 200 บาท พร้อมบริการจากศูนย์ฯ แคนนอน สำนักงานใหญ่ และระบบการจอง-รับ-คืนสินค้าที่สะดวกสบายผ่านทางอีเมล โดยแคนนอน นำเสนอผลิตภัณฑ์กล้องรุ่นยอดนิยมกว่า 20 รุ่นที่รองรับงานถ่ายมืออาชีพทุกรูปแบบ พร้อมด้วยเลนส์ RF และ EF กว่าอีก 30 รุ่น และอุปกรณ์เสริมมากมายให้ได้เลือกเช่าตามสเกลของงานถ่ายแต่ละครั้ง

แคนนอน เปิดบริการให้เช่ากล้อง เช่าเลนส์ และเช่าอุปกรณ์เสริมแบบครบเซ็ต 1

ลูกค้าที่ต้องการเช่ากล้องและเลนส์ของแคนนอน สามารถสั่งจองรายการที่ต้องการและแจ้งระยะเวลาเช่าผ่านทางอีเมล เมื่อได้รับการยืนยันจากทีมงาน สามารถรับและคืนสินค้าได้ที่ศูนย์บริการแคนนอน สำนักงานใหญ่ ชั้น 24 อาคารสาทรสแควร์ กรุงเทพฯ

โดยสินค้าที่ให้เช่าทุกรายการมาพร้อมราคาที่คุ้มค่า สำหรับผู้ที่อยากเช่ากล้องถ่ายงาน หรือต้องการทดลองใช้งานกล้องแคนนอนในระยะสั้น ดังนี้: 

 • ค่าเช่ากล้องแคนนอนรายวันเริ่มต้นที่วันละ 300 – 2,500 บาท (ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้อง)
 • ค่าเช่าเลนส์แคนนอนรายวันเริ่มต้นที่วันละ 200 – 3,000 บาท (ขึ้นอยู่กับรุ่นของเลนส์)
 • ค่าเช่าอุปกรณ์เสริมแคนนอนรายวันเริ่มต้นที่วันละ 200 – 300 บาท (ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์เสริม)

วิธีการเช่าอุปกรณ์ กล้อง เลนส์ จากแคนนอน

ผู้ที่สนใจใช้บริการเช่า สามารถตรวจสอบรายการกล้อง เลนส์​และอุปกรณ์เสริมทั้งหมด และราคาเช่าของแต่ละรุ่น  ตลอดจนเงื่อนไขในการเช่าได้ที่ลิงก์: http://bit.ly/3G193LV หรือโทรสอบถาม Canon Call Center โทร. 02- 344-9999 หรือที่ Line Official @CanonThailand

แคนนอน เปิดบริการให้เช่ากล้อง เช่าเลนส์ และเช่าอุปกรณ์เสริมแบบครบเซ็ต 3

ขั้นตอนการเช่าอุปกรณ์จากแคนนอน

 1. ดูรายการสินค้าให้เช่าที่เว็บไซต์ https://life.th.canon/   หรือ  https://th.canon/th/consumer/web/service-promotion
 2. แจ้งรายการสินค้าที่ต้องการเช่า โดยส่งเป็นอีเมลมาที่ [email protected]
  • ข้อมูลที่จำเป็น (โปรดระบุข้อมูลดังต่อไปนี้มาในอีเมล) 
   • ชื่อ-นามสกุล ตามบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
   • เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้อีเมลชื่อรุ่นกล้อง/เลนส์ ที่ต้องการเช่า (สามารถเลือกรุ่นอื่นๆ เพื่อเป็นตัวเลือกสำรองได้)ระยะเวลาที่ต้องการเช่าสินค้า (จำนวนวัน)  วันที่รับสินค้า วันที่คืนสินค้า
   • หากท่านเป็น CPS member หรือ นักศึกษา กรุณาแนบหลักฐานมาด้วย ได้แก่ หมายเลข CPS member หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา เป็นต้น
 3. รอการติดต่อกลับจากทางแคนนอน
 4. มารับสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนด พร้อมแสดงเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งทางอีเมล ชำระค่าเช่า และค่ามัดจำ (เงินวางประกัน)
  • แสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ตามที่ระบุในเอกสารกับเจ้าหน้าที่ พร้อมกับใบยืนยันการเช่าสินค้า
  • ตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องตามเอกสารเช่าสินค้า
  • ชำระเงินค่ามัดจำเป็นเงินสดเท่านั้น
  • ชำระค่าเช่าสินค้าตามใบยืนยันการเช่า สามารถชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตได้ กรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต ชื่อของผู้เช่าต้องตรงกับชื่อของเจ้าของบัตรเครดิตเท่านั้น 
 5. คืนสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนด
  • แสดงเอกสารเช่าสินค้า พร้อมบัตรประชาชนของชื่อผู้เช่าที่ระบุในเอกสารการเช่ากับเจ้าหน้าที่
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์เช่า ตรวจสภาพอุปกรณ์
  • นำเอกสารหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (Book bank) ที่จะรับโอนเงินประกันคืน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
  • บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำ ตามที่เอกสารเช่าระบุ โดยเงินค่ามัดจำจะถูกโอนเข้าบัญชีคืนให้กับผู้เช่าภายใน 3 สัปดาห์ (15 วันทำการ) นับจากวันที่ได้รับสินค้าเช่าคืนครบถ้วน
  • อาจมีค่าปรับเพิ่มเติมหากพบความผิดปกติของสินค้า หรือผู้เช่าส่งคืนสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญาเช่า 
แคนนอน เปิดบริการให้เช่ากล้อง เช่าเลนส์ และเช่าอุปกรณ์เสริมแบบครบเซ็ต 5

เงื่อนไขการเช่าสินค้า

 1. ผู้เช่าต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. ผู้เช่าต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง สามารถนำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
 3. ผู้เช่าจะได้รับสินค้า ตามรายการได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น
 4. กรุณาติดต่อขอเช่าสินค้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ (ไม่มีบริการ walk in)
 5. รับชำระเงินค่าเช่า**ด้วย เงินสด/บัตรเครดิตเท่านั้น (คิดค่าเช่านับรวมวันหยุด กรุณาตรวจสอบวันหยุดก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งคืนอุปกรณ์ได้ตามกำหนด)
 6. รับชำระเงินมัดจำสินค้าด้วย เงินสด เท่านั้น
 7. ค่ามัดจำสินค้า 50% ของราคาสินค้าที่เลือกรับ
 8. ผู้เช่าที่ถือบัตร CPS* หรือ บัตรนักศึกษา* จะได้รับเงื่อนไขพิเศษค่าประกันสินค้า 0-30% (หากผิดเงื่อนไข บริษัทฯ จะขอปรับเงินในอัตราเทียบเท่าบุคคลทั่วไป)
 9. ผู้เช่าจะได้รับเงินค่ามัดจำคืนทั้งหมดเมื่อตรวจสอบแล้วว่าสินค้าที่เช่าไม่ได้รับความเสียหาย
 10. หากเกิดความเสียหายหรือคืนสินค้าเช่าล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญาเช่า อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ตามเงื่อนไขที่ระบุในใบเช่าอุปกรณ์
 11. หากต้องการยกเลิกการเช่าสินค้าต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
 12. วันและเวลาที่ให้บริการเช่าสินค้า คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 น. – 11.00 น. และ 14.00 น. – 16.00 น. เว้นวัน เสาร์-อาทิตย์, วันหยุดราชการ และวันหยุดตามประกาศของบริษัทฯ

หมายเหตุ

*หากผิดเงื่อนไขจะปรับเป็นราคาปกติเทียบเท่าลูกค้าทั่วไป

** คิดค่าเช่านับรวมวันหยุด กรุณาตรวจสอบวันหยุดก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งคืนอุปกรณ์ได้ตามกำหนด

ความเห็น

edtaro.com © 2024 All rights reserved