นศ.เขียนบทและกำกับฯ นิเทศ ม.รังสิต ฉายแสง คว้ารางวัล โครงการ จับผีมาทำหนัง

บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด จัดงาน ประกาศผล และมอบรางวัล ในโครงการ จับผีมาทำหนัง Young Creators Story Development Program เพื่อก้าวสู่การเป็นนักสร้างสรรค์ภาพยนตร์ไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคาร C4 ห้อง Screening Room คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โดยนักศึกษา จาก 2 สถาบัน นำโดย นักศึกษาจาก คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และนักศึกษาจาก สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำเสนอผลงาน Pitch Deck สู่สายตาเหล่าคณะกรรมการ จาก ค่ายภาพยนตร์ เนรมิตรหนัง ฟิล์ม ประกอบไปด้วย 5 ท่าน นำโดย

  1. กนกวรรณ วัชระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด
  2. ภาณุ อารี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดจำหน่ายต่างประเทศ บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด
  3. โมไนย ธาราศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภาพยนตร์ บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด
  4. กวีนิพนธ์ เกตุประสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภาพยนตร์ บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด
  5. นคร โพธิ์ไพโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภาพยนตร์ บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด
นศ.เขียนบทและกำกับฯ นิเทศ ม.รังสิต ฉายแสง คว้ารางวัล โครงการ จับผีมาทำหนัง

กนกวรรณ วัชระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด กล่าวขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยของ 2 แห่ง คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รวมทั้ง นักศึกษาทุกคน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กับโครงการจับผีมาทำหนัง  ด้วยความตั้งใจของค่ายหนัง หวังจะเห็นการพัฒนาของนักศึกษา

นศ.เขียนบทและกำกับฯ นิเทศ ม.รังสิต ฉายแสง คว้ารางวัล โครงการ จับผีมาทำหนัง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้องๆ ที่เรียนด้านภาพยนตร์ ได้ลงมือปฏิบัติจริง ผลที่ได้คือ ไอเดียน้องๆ นักศึกษาของ 2 แห่ง น่าดีใจแทนคณาจารย์ และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ที่จะเห็นคนรุ่นใหม่ มีวิธีคิดบนกรอบของภาพยนตร์ ที่มีความแตกต่าง และมีความคิดอย่างสร้างสรรค์ ทางเนรมิตรหนัง ฟิล์ม เล็งเห็นถึงศักยภาพ และพร้อมผลักดันบุคลากรคนรุ่นใหม่ได้ทำงานจริง และเป็นคนคุณภาพในวงการภาพยนตร์ ทางค่ายต้อนรับไอเดียใหม่ๆ พร้อมที่จะเฉิดฉาย ฉายแสง สร้างสรรค์ผลงาน

นศ.เขียนบทและกำกับฯ นิเทศ ม.รังสิต ฉายแสง คว้ารางวัล โครงการ จับผีมาทำหนัง

แทนไท ณรงค์กูล ประธานกรรมการ บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด พร้อมด้วย กนกวรรณ วัชระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด มอบรางวัลให้กับ นักศึกษาสาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับฯ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี ลัดดาวัลย์ รัตนดิลกชัย Program Director ร่วมเป็นสักขีพยานภายในงานยังมี อาจารย์พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์ รองคณบดีคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,

อาจารย์ปนิญญา ภักษา รองคณบดีคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, อาจารย์จักริน เทพวงค์ หัวหน้าภาควิชาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,  และอาจารย์ณัฐศรชัย พรเอี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้เกียรติร่วมงาน

พื้นที่โฆษณา
นศ.เขียนบทและกำกับฯ นิเทศ ม.รังสิต ฉายแสง คว้ารางวัล โครงการ จับผีมาทำหนัง

ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพรวมเหล่านักศึกษา จาก 2 มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับวุฒิบัตรทุกคน เพื่อแสดงว่า ได้ผ่านการอบรม workshop Young Creators Story Development Program ในโครงการ จับผีมาทำหนัง

พื้นที่โฆษณา
No comments yet