บอกต่อโปรดีก่อนชม FAST X ลูกค้าบัตรเดบิต ttb all free รับสิทธิ์ซื้อ 1 แถม 1 บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF

ลูกค้าบัตรเดบิตธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง Deluxe ในราคาปกติ จำนวน 1 ที่นั่ง รับฟรี 1 ที่นั่ง เมื่อทำการชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเดบิต

บอกต่อโปรดีก่อนชม FAST X ลูกค้าบัตรเดบิต ttb all free รับสิทธิ์ซื้อ 1 แถม 1 บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF 1
จำนวนสิทธิ์ : 5,000 สิทธิ์ (จำกัดการใช้ 2 สิทธิ์/บัตร/เดือน)

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ระยะเวลาโปรโมชันสิทธิพิเศษจำนวนสิทธิ์สาขาที่ร่วมรายการ
1 พ.ค. 66 – 30 ก.ย. 66ซื้อบัตรภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง
รับฟรีอีก 1 ที่นั่ง
โรงภาพยนตร์เมเจอร์ 1,000 สิทธิ์ / เดือน
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ 1,000 สิทธิ์ / เดือน
(จำกัด 2 สิทธิ์ ต่อบัตรเดบิต 1 ใบ ต่อ เดือน)
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์
และเอส เอฟ ทุกสาขา
(ยกเว้น SF Emprive Cineclub)

เงื่อนไขโปรโมชัน

  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตรเดบิตของธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) เท่านั้น
  2. บัตรชมภาพยนตร์ที่รับฟรีจำนวน 1 ที่นั่ง ต้องเป็นบัตรชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง Deluxe ราคาปกติในระบบปกติและต้องชมภาพยนตร์พร้อมกันกับบัตรชมภาพยนตร์ที่ซื้อในรอบเวลาเดียวกันเท่านั้น
  3. ลูกค้าสามารถแลกรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ Express Ticket, SF Application และ SF Website
  4. สงวนสิทธิ์จำนวน 2 สิทธิ์/บัตร/เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 5,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
  5. ลูกค้าสามารถชำระเงินส่วนต่างเพื่ออัพเกรดที่นั่งได้โดยคิดตามมาตรฐานราคาของแต่ละสาขาในวันที่เข้าใช้บริการ
  6. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใดๆ
  7. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด
  10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น โรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub

ความเห็น

edtaro.com © 2024 All rights reserved