เปิดผนึกจดหมายจาก Sky Li ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร realme “Let’ Make it real”

  • คุณ Sky Li, ผู้ก่อตั้งและประธานผู้บริหารของ realme, ได้ประกาศว่าปี 2567 จะเป็นปีแห่งการรีแบรนด์ realme. โดยเปลี่ยนมุมมองของแบรนด์จาก “มุ่งเน้นโอกาส” มาเป็น “มุ่งเน้นแบรนด์” เพื่อเป็นการปูรากฐานของการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ในอนาคต.
  • realme ได้สร้างจุดยืนอย่างรวดเร็วในตลาดสมาร์ทโฟนที่มีการแข่งขันสูง ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาที่นำเทคโนโลยีและการออกแบบที่ดีกว่ามาสู่คนรุ่นใหม่ทั่วโลก.
  • ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่และแนวทางในการพัฒนา, realme ได้ย้ายตำแหน่งแบรนด์จากกลยุทธ์ที่อิงตามเทรนด์ไปสู่กลยุทธ์ที่เปิดกว้างและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น.
  • realme ได้นำเสนอสโลแกนใหม่ “Make it real” ซึ่งยังคงรักษาจิตวิญญาณของ “Dare to Leap” ที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่น.

ซื้อสินค้านี้ราคาดีที่สุด

ในช่วงต้นปี 2567 คุณ Sky Li ผู้ก่อตั้งและประธานผู้บริหารของ realme ได้ออกจดหมายเพื่อประกาศว่าในปี 2567 จะเป็นปีแห่งการรีแบรนด์ realme โดยในจดหมายได้ชี้แจงภารกิจใหม่ ตำแหน่งแบรนด์ และจิตวิญญาณของ realme ทั้งนี้คุณ Sky Li ยังกล่าวว่า realme จะเปลี่ยนมุมมองของแบรนด์จากการเป็นแบรนด์ที่ “มุ่งเน้นโอกาส” มาเป็นแบรนด์ที่ “มุ่งเน้นแบรนด์” เพื่อเป็นการปูรากฐานของการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ในอนาคต

แบรนด์เทคโนโลยีที่เข้าใจคนรุ่นใหม่ได้ดีขึ้น

realme ก่อตั้งขึ้นในตลาดสมาร์ทโฟนที่มีการแข่งขันสูงและสร้างจุดยืนอย่างรวดเร็วด้วยกลยุทธ์การพัฒนาที่แตกต่าง กล่าวคือนำเทคโนโลยีและการออกแบบที่ดีกว่ามาสู่คนรุ่นใหม่ทั่วโลก และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา realme ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและการออกแบบที่ก้าวกระโดดให้กับผู้ใช้งานมากกว่า 200 ล้านคนทั่วโลก

และในอีก 5 ปีข้างหน้า ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่และแนวทางในการพัฒนา realme ได้ย้ายตำแหน่งแบรนด์จากกลยุทธ์ที่อิงตามเทรนด์ไปสู่กลยุทธ์ที่เปิดกว้างและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น นั่นเพื่อที่จะเป็นแบรนด์เทคโนโลยีที่เข้าใจคนรุ่นใหม่ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้คุณ Sky Li ได้กล่าวว่า “จุดเด่นในการวางตำแหน่งใหม่ของเราไม่ใช่การเปลี่ยนเส้นทางมากนัก แต่เป็นการเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งนี้จะเป็นแนวทางในการลงทุนและการพัฒนาระยะยาวของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราเชื่อมต่อกับคนรุ่นใหม่ในตลาดมากขึ้นและภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้มากขึ้น”

ด้วยสินทรัพย์ของแบรนด์ตลอดระยะเวลา 5 ปีและการได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ realme ได้ตั้งเป้าหมายและมาตรฐานให้สูงขึ้นและให้ความสำคัญกับประสบการณ์แบรนด์และประสบการณ์ผลิตภัณฑ์มากขึ้นกว่าเดิม โดยไม่ว่าคนรุ่นใหม่จะคาดหวังกับสิ่งใดในแบรนด์ของเรา เป้าหมายของเราคือการทำให้เกินความคาดหวังเหล่านั้น โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สู่การยกระดับมาตรฐานเพื่อทำให้เป็นไปได้ ดังนั้น realme จึงปรับเปลี่ยนเพื่อรวบรวมแรงบันดาลใจในการพัฒนาในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้คนรุ่นใหม่ทั่วโลกเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์เทคโนโลยีที่เหนือความคาดหมาย โดย realme ยังคงยึดมั่นในความตั้งใจเดิมนั่นคือการก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นและความทะเยอทะยานที่มากขึ้น พร้อมที่จะสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ ๆ และสร้างความก้าวหน้าเพื่อบรรลุความตั้งใจทั้งหมดของเรา

จากการ “มุ่งเน้นโอกาส” สู่การ “มุ่งเน้นแบรนด์”

realme ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่อยู่เสมอและได้ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางเพื่อขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันใน 3 ด้าน ได้แก่ ความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ ความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยี และความแข็งแกร่งของแบรนด์ สิ่งนี้จะเป็นแนวทางให้ realme บรรลุการเติบโตในระยะยาวและมีคุณภาพสูง

เพื่อนำความก้าวหน้าในด้านความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ realme ยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์ “Simply Better” และ “No Leap, No Launch” ในขณะเดียวกันสำหรับการวางตำแหน่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งสามกลุ่ม ได้แก่ GT Series ในตำแหน่งเรือธงด้านประสิทธิภาพ ระดับถัดไป Number Series เป็น Next-gen Imaging และ C Series วางตำแหน่งเป็น Essential Plus

นอกจากนี้ realme จะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ใน 3 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพ การถ่ายภาพ และการออกแบบ โดยร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีชั้นนำมากกว่า 30 ราย ในขณะเดียวกันก็ลงทุนอย่างหนักในการวิจัยและพัฒนา สิ่งนี้จะช่วยให้ realme นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดมาสู่คนรุ่นใหม่ได้โดยตรง

ในด้านความแข็งแกร่งของแบรนด์ realme ยังคงมุ่งเน้นไปที่คนรุ่นใหม่และจะเพิ่มประสิทธิภาพกลไกข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค เพื่อปรับเปลี่ยนและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น โดยคุณ Sky Li เผยว่า realme จะสามารถนำข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้งานไปใช้ในการพัฒนาแบรนด์และผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ซึ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดประสบการณ์แบรนด์ที่ให้ความรู้สึกที่เสมือนจริงมากยิ่งขึ้น

ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่ความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ ความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยี และความแข็งแกร่งของแบรนด์ ซึ่งเป็นความสามารถในการแข่งขันหลักจะช่วยให้ realme นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดมาสู่คนรุ่นใหม่ได้โดยตรง การวางตำแหน่งในฐานะแบรนด์เทคโนโลยีที่เข้าใจคนรุ่นใหม่ได้ดีขึ้น นับว่าเป็นการเปลี่ยนจากเพียงแค่แนวคิดมาสู่ความเป็นจริงด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ realme ยังนำเสนอสโลแกนใหม่ Make it real โดยสโลแกนใหม่นี้ยังคงรักษาจิตวิญญาณของ Dare to Leap ของ realme ที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่น และนำผลประโยชน์ที่แท้จริง ชัดเจน และจับต้องได้มาสู่ชีวิตของกลุ่มคนวัยรุ่นได้อย่างเต็มที่ และในอีก 5 ปีข้างหน้า realme จะยังคงยึดมั่นในความตั้งใจเดิม โดยจะเติบโตพร้อมกับคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นแบรนด์เทคโนโลยีที่เข้าใจผู้ใช้งานในกลุ่มวัยรุ่นได้ดียิ่งขึ้น และตอบสนองการแสวงหาทั้งทางจิตวิญญาณและคุณค่าทางอารมณ์เพื่อตอบสนองความต้องการทุกอย่างและทำให้เป็นจริงได้ในที่สุด

ความเห็น

edtaro.com © 2024 All rights reserved