เซ็นทรัล ฟู้ด กรุ๊ป นำร่องดึง AI ลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งในร้านค้าของท็อปส์ ผ่านระบบ Smartway

  • เซ็นทรัล ฟู้ด กรุ๊ป ร่วมมือกับ Smartway ใช้ระบบ AI เพื่อลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งในร้านค้าของท็อปส์ โดยตรวจจับสินค้าใกล้หมดอายุอัตโนมัติ กำหนดช่องทางรีไซเคิลที่เหมาะสม ลดราคาสินค้าอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการสั่งซื้อ
  • เป้าหมายลดปริมาณขยะอาหารลง 30% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 30% ภายในปี 2573
  • ดำเนินโครงการ “Food For Good Deed” แจกจ่ายอาหารส่วนเกินให้ผู้ด้อยโอกาส และร่วมมือกับ Jaikla นำอาหารที่ไม่สามารถจำหน่ายไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์

ประเทศไทยเผชิญปัญหาร้ายแรงจากอาหารเหลือทิ้ง คิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมด โดยคนไทยทิ้งอาหารเฉลี่ย 254 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เซ็นทรัล ฟู้ด กรุ๊ป (Central Food Group) ผู้นำธุรกิจเชนซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของไทย ให้ความสำคัญและเดินหน้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยจับมือกับสมาร์ทเวย์ (Smartway) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอาหารเหลือทิ้ง นำร่องทดสอบโซลูชันการจัดการ อาหารเหลือทิ้งด้วยระบบดิจิทัลที่ร้านท็อปส์ 5 สาขา ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โครงการนำร่องนี้มีกำหนดเริ่มในไตรมาสที่สองของปี 2567 โซลูชันของสมาร์ทเวย์ ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการขับเคลื่อน ช่วยให้ทีมงานในร้านสามารถระบุสินค้าใกล้หมดอายุ กำหนดกลยุทธ์การลดราคา 20-40% และวางแผนการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างแม่นยำ ซึ่งส่งผลดีต่อลูกค้า ช่วยเพิ่มกำลังซื้อ และลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง ถือเป็นโครงการริเริ่มครั้งแรกในประเทศไทย!

เซ็นทรัล ฟู้ด กรุ๊ป นำร่องดึง AI ลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งในร้านค้าของท็อปส์ ผ่านระบบ Smartway 1

การใช้ AI ในการแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง

ในขณะที่เราต้องเผชิญกับปัญหาของสินค้าในร้านค้าที่เหลือทิ้งจำนวนมาก ยังมีประชาชนอีกนับล้านคนเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหาร เซ็นทรัล ฟู้ด กรุ๊ป จึงผนึกกำลังกับสมาร์ทเวย์ บริษัทที่มีประสบการณ์ในการจัดการกับอาหารเหลือทิ้งร่วมกับธุรกิจค้าปลีกชั้นนำมากกว่า 12 ปี เพื่อจัดการปัญหาดังกล่าว ปัจจุบันมีร้านค้าปลีกกว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่นำระบบจัดการอาหารเหลือทิ้ง (Food Waste Management System) ของสมาร์ทเวย์ไปใช้ ระบบนี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์รูปแบบเฉพาะ ช่วยให้ทีมงานในร้านสามารถบริหารจัดการอาหารเหลือทิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์คือสามารถป้องกันการสูญเปล่าของสินค้าไปแล้วกว่า 250 ล้านรายการ

ระบบโซลูชันจากสมาร์ทเวย์ถูกนำไปใช้งานในร้านค้าของ เซ็นทรัล ฟู้ด กรุ๊ป ระบบนี้ทำงานโดย:

  • ตรวจจับสินค้าที่ใกล้หมดอายุโดยอัตโนมัติด้วยระบบ “GPS Short Date”
  • กำหนดช่องทางการรีไซเคิลที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละสินค้า
  • ลดราคาสินค้าผ่านการพิมพ์ฉลากเฉพาะสำหรับแต่ละสินค้าโดยอัตโนมัติ
  • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสั่งซื้อผ่านการนำระบบดิจิทัลมาใช้

โซลูชัน AI จะทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ร้านค้าปลีกได้ลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง เพิ่มรายได้ให้กับร้านค้า พนักงานจะสามารถทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 4 เท่า ด้วยคำแนะนำในการจัดการสินค้าใกล้หมดอายุ ส่วนลูกค้าก็จะได้รับประโยชน์ด้วยทางเลือกในการซื้อสินค้าลดราคาที่หลากหลายมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มกำลังซื้อ

 ลดปัญหาขยะอาหารลง 30%

เซ็นทรัล ฟู้ด กรุ๊ป มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามเจตนารมย์การเป็น “Green & Sustainable” และตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความยั่งยืนแห่งอุตสาหกรรมค้าปลีกในภูมิภาคเอเชีย โดยมีเป้าหมายอันท้าทาย ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 30% ภายในปี 2573 สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงนำระบบการจัดการขยะมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายลดปริมาณขยะอาหารลง 30%

ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา บริษัทได้ดำเนินโครงการ “Food For Good Deed อาหารปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและลดปริมาณอาหารส่วนเกิน โครงการนี้ได้แจกจ่ายอาหารส่วนเกินที่ยังคงคุณภาพจากร้านค้า 129 สาขาของท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ เดลี่ รวมถึงจากศูนย์กระจายสินค้าสดของบริษัท ให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน ปัจจุบันโครงการนี้ได้แจกจ่ายอาหารกว่า 5 ล้านมื้อให้แก่ชุมชนกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ

เซ็นทรัล ฟู้ด กรุ๊ป นำร่องดึง AI ลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งในร้านค้าของท็อปส์ ผ่านระบบ Smartway 3

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมมือกับสตาร์ทอัพ Jaikla ในการนำอาหารที่ไม่สามารถจำหน่ายได้เพื่อนำไปเป็นอาหารสำหรับแมลง และนำมาแปรรูปต่อเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง จำหน่ายในร้านท็อปส์ อีกทั้งยังนำระบบสมาร์ทเวย์มาใช้เพื่อจัดการขยะอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังนำอาหารส่วนเกินมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ด้วยความร่วมมือกับสมาร์ทเวย์ เซ็นทรัล ฟู้ด กรุ๊ป ได้สร้างมิติใหม่ในการต่อสู้กับปัญหาขยะอย่างจริงจัง

ความเห็น

edtaro.com © 2024 All rights reserved