ธัญญาพาร์คจัดงาน "เทศกาลผลไม้ และบุฟเฟต์ทุเรียน ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร

  • ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน “เทศกาลผลไม้ และบุฟเฟต์ทุเรียน” 

  • ภายในงานจะมีสินค้าผักและผลไม้สดจากสวน รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด ขนุน เสาวรส และมัลเบอรี่

  • มีไฮไลต์คือ “บุฟเฟต์ทุเรียน” ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประทานอย่างจุใจ

  • จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน “เทศกาลผลไม้ และบุฟเฟต์ทุเรียน”ภายใต้ชื่อ Fruitamin Festival & Durian Buffet เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าขายสินค้าภาคเกษตร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนต่อผู้บริโภคโดยตรง

ธัญญาพาร์คจัดงาน "เทศกาลผลไม้ และบุฟเฟต์ทุเรียน ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร 1

ภายในงานนี้ จะได้พบกับสินค้าผักและผลไม้สดจากสวน รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายชนิดจากฟาร์มของเกษตรกรตัวจริง อาทิ ทุเรียนหมอนทอง มังคุด ขนุน เสาวรส และมัลเบอรี่แปรรูป สิ่งทอและของใช้มากมายให้เลือกสรร และนอกจากนี้ยังมีไฮไลต์ “บุฟเฟต์ทุเรียน” ที่ให้เลือกรับประทานอย่างจุใจ

ธัญญาพาร์คจัดงาน "เทศกาลผลไม้ และบุฟเฟต์ทุเรียน ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร 3

ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจร่วมสนับสนุนเกษตรและเพลิดเพลินกับบุฟเฟต์ทุเรียนสุดอร่อยได้ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

ความเห็น

edtaro.com © 2024 All rights reserved