Category ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารทั่วไป

สร้างคนเก่งด้าน AI ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จับมือ ทรู 5G มหาวิทยาลัยบูรพา และ มิตซูบิชิ อีเล็กทริค ยกระดับอาชีวศึกษา ในโครงการพัฒนาศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี 5G

สร้างคนเก่งด้าน AI ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จับมือ ทรู 5G มหาวิทยาลัยบูรพา และ มิตซูบิชิ อีเล็กทริค ยกระดับอาชีวศึกษา ในโครงการพัฒนาศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี 5G