[peepso_search]

รีวิว Free Guy หนังที่ผสมผสาน The Truman Show และ Ready Player One ได้อย่างน่าสนใจ

รีวิว Free Guy หนังที่ผสมผสาน The Truman Show และ Ready Player One ได้อย่างน่าสนใจ

เอาล่ะถ้าใครที่ยังตราตรึงกับหนังเรื่อง The Truman Show และรู้สึกตื่นเต้นไปกับ Ready Player One คุณจะต้องชอบ Free Guy อย่างแน่นอน เรื่องนี้เกี่ยวกับชา…