ทำความรู้จัก Cesium-137 มีประโยชน์อย่างไรและมีอันตรายอย่างไรบ้าง

ซีเซียม-137 เป็นไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีของซีเซียม มีลักษณะเป็นโลหะอ่อนสีขาวเงินที่อยู่ในกลุ่มโลหะอัลคาไล มันถูกผลิตขึ้นในระหว่างการแตกตัวของยูเรเนียมและพลูโทเนียมในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และอาวุธนิวเคลียร์ และเป็นหนึ่งในไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีที่พบได้บ่อยที่สุดที่ปล่อยออกมาระหว่างอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ ซีเซียม-137 มีครึ่งชีวิตประมาณ 30 ปี ซึ่งหมายความว่าต้องใช้เวลา…