[peepso_search]

Emoji Kitchen ผสมอิโมจิใหม่ให้สื่อได้ทุกอารมณ์ ทำอย่างไร

Emoji Kitchen ผสมอิโมจิใหม่ให้สื่อได้ทุกอารมณ์ ทำอย่างไร

แม้อีโมจิในโลกนี้จะมีเยอะแยะ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะใช้สื่อสารแทนอารมณ์และความรู้สึกของเราได้ครบถ้วน ทาง Google เลยออกเครื่องมือมาช่วยแก้ปัญหานี้ให้เ…