[peepso_search]

พาส่อง เทพพิทักษ์ แอสละ ปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้าง และทำอาชีพอะไรอยู่

พาส่อง เทพพิทักษ์ แอสละ ปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้าง และทำอาชีพอะไรอยู่

เชื่อว่าหลาย ๆ คนน่าจะรู้จักเน็ตไอดอลหน้าขาว ปากแดง ผมทรงรากไทรสีเหลือง ชื่อ เทพพิทักษ์ แอสละ ที่มีวลีติดปาก “รู้ป่ะ อ่าห๊ะ” กันเป็นอย่าง…