[peepso_search]

HUAWEI MatePad 11” PaperMatte Edition แท็บเล็ตที่ผ่านการรับรองว่าดีต่อสายตา

HUAWEI MatePad 11” PaperMatte Edition แท็บเล็ตที่ผ่านการรับรองว่าดีต่อสายตา

เผยเบื้องหลังเทคโนโลยีหน้าจอ HUAWEI MatePad 11” PaperMatte Edition ที่หัวเว่ยได้พัฒนาและให้ความสำคัญกับการปกป้องดวงตา โดยการออกแบบจอแสดงผลให้สามารถป้…

รีวิวสเปค HUAWEI MatePad 11" 2023 สรุป สเปค ฟีเจอร์ ราคา และโปรโมชั่น

รีวิวสเปค HUAWEI MatePad 11″ 2023 สรุป สเปค ฟีเจอร์ ราคา และโปรโมชั่น

HUAWEI MatePad 11″ 2023 แทบเล็ตรุ่นใหม่ที่สืบทอดจากรุ่นในชื่อเดียวกัน ด้านสเปคมีความใกล้เคียงกับรุ่นที่แล้ว แต่เน้นการปรับปรุงประสบการณืการใช้ง…