[peepso_search]

วิธีตั้งค่าให้มือถือ Samsung Galaxy ปล่อยสัญญาณฮอตสปอตเป็น Wi-Fi 6

วิธีตั้งค่าให้มือถือ Samsung Galaxy ปล่อยสัญญาณฮอตสปอตเป็น Wi-Fi 6

การเชื่อมต่อแบบไร้สายถูกพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นทุกวัน ในปัจจุบันมาตรฐาน Wi-Fi ล่าสุดที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบันและเริ่มมีผู้ใช้งานจำนวนมากคือมาตร…

Wi-Fi 6e คืออะไร ดีกว่าเดิมอย่างไร จำเป็นต้องเปลี่ยนไหม

Wi-Fi 6e คืออะไร ดีกว่าเดิมอย่างไร จำเป็นต้องเปลี่ยนไหม

ช่วงนี้เราเริ่มเห็นอุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi 6e ออกมาเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แทบเล็ต โน้ตบุ้ค จนถึงเราเจอร์ต่างๆ ค่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็เร…