cropped-cropped-edtaro-logo-2.jpg

National Student e-Wallet แห่งอนาคต กับไลฟ์สไตล์วันนี้

เรื่องราวของ “สังคมไร้เงินสดในโรงเรียน” ในประเทศไทยนั้นเริ่มปูพื้นฐานมาพร้อมๆ กับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยนำยุทธศาสตร์สำคัญ 2 ประการ มาปรับใช้และพัฒนา ได้แก่ National Digital ID และ National e-Payment ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการ integrate
เทคโนโลยีเข้าไปในบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา (Student Smart ID Card)
เชื่อมโยงฐานข้อมูลส่วนบุคคล หรือเชื่อมระบบเติม/จ่ายเงิน เข้าไปในบัตรสำหรับใช้แตะจ่ายเงินซื้ออาหาร-เครื่องดื่มที่โรงอาหาร ใช้ซื้อสินค้าในสหกรณ์ หรือใช้หยิบยืมหนังสือในห้องสมุด ก็สามารถทำได้ด้วยบัตรเพียงใบเดียว เป็น ecosystem หนึ่งของ cashless society
ในรั้วสถาบันการศึกษาที่หลายๆ แห่งกำลังพัฒนาและนำมาปรับใช้กันแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย

National Student e-Wallet แห่งอนาคต กับไลฟ์สไตล์วันนี้

แนวคิดนี้มีทั้งเหมือนและต่างกับแนวทางของต่างประเทศที่เน้นพัฒนาสร้างเป็น e-Wallet เฉพาะให้กับนักเรียน/นักศึกษา อย่าง K12 Student Wallet โดยมอบสิทธิ์การดูแลแก่ผู้ปกครองของเด็ก ๆ ให้ได้มีส่วนพิจารณาและจัดการค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนได้แบบเรียลไทม์

สิ่งนี้ไม่ใช่แค่การ transform อุตสาหกรรม แต่ยังเป็นการ transform พฤติกรรมการใช้จ่ายตั้งแต่วัยเรียนอีกด้วย

National Student e-Wallet แห่งอนาคต กับไลฟ์สไตล์วันนี้

ความเห็น

edtaro.com © 2024 All rights reserved