cropped-cropped-edtaro-logo-2.jpg

บริษัทหลายแห่งร่วมมือกับเสียวหมี่เพื่อแก้ไขข้อพิพาทด้านสิทธิบัตรและอนุญาตให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในหลากหลายเทคโนโลยี

เจ้าของสิทธิบัตรอย่าง IP Bridge, Orange, Siemens และเสียวหมี่ (Xiaomi) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสําหรับผู้บริโภคชั้นนําของโลก ได้ประกาศยุติข้อพิพาทอันยาวนานผ่านธุรกรรมการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้สามารถออกใบอนุญาตในสิทธิบัตรของเทคโนโลยีต่างๆ จากบริษัทดังกล่าวสู่เสียวหมี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Novus IP บริษัทของ มร.พอล ลิน (Paul Lin) ซึ่งเป็นอดีต หัวหน้า‘ฝ่ายกลยุทธ์ IP’ ของเสียวหมี่ ได้ทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกด้านข้อตกลงและช่วยให้เสียวหมี่และผู้ออกใบอนุญาตทั้งสามรายปิดธุรกรรมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นี้ได้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

“เรายังคงค้นหารูปแบบการออกใบอนุญาตเสริมเพื่อให้เข้ากับกลุ่มสิทธิบัตรแบบดั้งเดิมและรูปแบบแบบทวิภาคี เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่ใช้เวลานานและมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรม” หราน ซู (Ran Xu) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจทั่วโลกและกลยุทธ์ IP ของ เสียวหมี่ กรุ้ป กล่าว “โครงสร้างการทําาธุรกรรมที่ไม่เหมือนใครนี้ช่วยให้ลูกค้าของเสียวหมี่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมของ 3 บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ” Siemens เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําที่มุ่งเน้นไปทางเทคโนโลยีอย่างมีเป้าหมาย “สําหรับเรา การปกป้องนวัตกรรมด้วยสิทธิบัตรเป็นเรื่องสําาคัญมาก เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับข้อตกลงนี้ เพราะนี่เป็นทางออกที่น่าพอใจร่วมกันเพื่อยุติเรื่องการดําเนินคดี และขอขอบคุณแนวทางการแก้ปัญหาที่ให้ความสําคัญกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงนี้” ดร. รูดอล์ฟ เฟรย์แท็ก (Dr. Rudolf Freytag) หัวหน้าฝ่ายการออกใบอนุญาตและเร่งรัดการเติบโตของเทคโนโลยี (Head of Licensing and Technology Acceleration) กล่าวใบอนุญาตร่วมกับเสียวหมี่นี้ถือเป็นการยกย่องนวัตกรรมที่แข็งแกร่งของ Orange ซึ่งส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องขอบคุณการสนับสนุนมาตรฐานแบบเปิด (open standards) ที่นําไปสู่การยอมรับทางเทคโนโลยีที่สําาคัญระดับโลกอย่างกว้างขวางเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ “Siemens, IP Bridge และ Novus ในฐานะผู้อําานวยความสะดวก ที่สามารช่วยให้เกิดความสําเร็จอันยอดเยี่ยม ไลซ์ บริลูเอทต์ ”(Lyse Brillouet) รองประธานฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาและการออกใบอนุญาตของ Orange กล่าวIP Bridge มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความร่วมมือทั่วโลก การให้ใบอนุญาตสิทธิบัตรแก่เสียวหมี่ ถือเป็นหนึ่งในผลงานที่สําคัญของความร่วมมือดังกล่าว ต้องขอบคุณ “Novus ทําให้เราสามารถปิดข้อตกลงนี้กับเสียวหมี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราขอขอบคุณความร่วมมืออย่างจริงใจของ Orange และ Siemens ตลอดข้อตกลงนี้เช่นกัน ไดสุเกะ ฮอนด้า ”(Daisuke Honda) กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าแผนกธุรกิจลิขสิทธิ์หมายเลข 1 ของ IP Bridge กล่าว

ความเห็น

edtaro.com © 2024 All rights reserved