5 ข้อสำหรับ SMEs เตรียมตัวยื่นขอสินเชื่ออย่างไรให้ผ่านง่าย

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม การขอสินเชื่อสำหรับ SMEs เป็นอีกช่องทางที่น่าสนใจ สำหรับ SMEs ที่กำลังเตรียมตัวจะยื่นขอสินเชื่อ มาดู 5 ข้อที่ต้องทำเพื่อให้สินเชื่อผ่านง่ายกันครับ

1. เดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

การเดินบัญชีเป็นการสร้างประวัติธุรกิจของคุณกับธนาคาร เพื่อใช้ดูกระแสเงินสดเข้า – ออกบัญชี โดยธนาคารจะนำข้อมูลนี้มาใช้ประกอบในการพิจารณาสินเชื่อ ดังนั้นธุรกิจควรรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเป็นประจำทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ

2. รักษาเครดิตให้ดีที่สุด

การมีเครดิตที่ดี จะทำให้ธนาคารมองว่าคุณเป็นคนมีความน่าเชื่อถือสูง มีความสามารถในการชำระหนี้ ดังนั้นจึงไม่ควรละเลยปล่อยให้เกิดหนี้ค้างชำระ หรือชำระไม่ตรงเวลา

3. เก็บเอกสารสำคัญให้ครบ

เอกสารทางการค้าต่างๆ ของคุณที่แสดงให้เห็นถึงรายรับรายจ่ายของธุรกิจสามารถนำมาใช้ประกอบในการยื่นขอสินเชื่อได้ ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จ สำเนาใบกำกับภาษี ใบส่งของ ดังนั้นจึงควรมีการจัดเก็บเอกสารเหล่านี้ให้เป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อ

4. ขอสินเชื่อเท่าที่ใช้งาน

พิจารณาเลือกขอสินเชื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ และความสามารถในการชำระหนี้ของคุณที่ดูเป็นไปได้

5. เตรียมแผนธุรกิจให้พร้อม

แผนธุรกิจจะช่วยตอบคำถามสำคัญต่างๆ ของธุรกิจของคุณ เช่น ต้องใช้เงินเท่าไหร่ มีแผนการดำเนินงานอย่างไร การคาดการณ์รายได้ต่อปี ฯ ซึ่งจะมีผลในการคำนวณความสามารถในการชำระหนี้และอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งแผนธุรกิจนอกจากจะเป็นประโยชน์ในการขอสินเชื่อแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของคุณอีกด้วย

สำหรับ SMEs ที่ต้องการขอสินเชื่อหรือต้องการคำปรึกษาต่างๆ ด้านธุรกิจ ขอแนะนำธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่านอย่างแน่นอนครับ

5 ข้อสำหรับ SMEs เตรียมตัวยื่นขอสินเชื่ออย่างไรให้ผ่านง่าย 1

ความเห็น

edtaro.com © 2024 All rights reserved