cropped-cropped-edtaro-logo-2.jpg

คอตโต้เปิดเทรนด์ไลฟสไตล์การตกแต่งประจำปี 2023 – 2024 การรีเฟรชวิถีชีวิตใหม่สอดรับ Generation Lifestyle

กระเบื้องแบรนด์ COTTO ภายใต้ SCG Decor ได้นำทีม Designers ศึกษาผ่านบริบททางสังคมของแต่ละคน เหตุการณ์ สถานการณ์ สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม มุมมองการใช้ชีวิตในช่วงที่ผ่าน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะร่วมเปิดมุมมองการใช้วัสดุในรูปแบบใหม่ โดยการผสานทิศทางของเทรนด์การใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลง มีความหลายหลาย ไม่ยึดติดกับมุมมองเดิม ๆ  พร้อมชวนคิด  เพราะทุกงานสร้างสรรค์ที่นำเสนอทุกส่วนมักสะท้อนตัวตนของผู้สร้างงาน

ความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมือง สังคม รวมถึงโรคระบาด ทำให้ผู้คนมีการปรับตัวอย่างมากมาย และเมื่อทุกอย่างค่อย ๆ คลี่คลาย ผู้คนกลับมาดูแลตัวเองเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีในองค์รวม หันมาใช้ชีวิตเชื่อมต่อกับธรรมชาติมากขึ้น ต่างขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ในการใช้ชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย

การนำเสนอไลฟ์สไตล์เทรนด์ จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจ และน่าติดตามของ COTTO สำหรับปี 20232024  ใน Theme ที่ชื่อว่า MEflection เราสะท้อน-โลกโลก-สะท้อนเรา ซึ่งเกิดจากคำว่า Me และ Flection ประกอบกัน เพราะมนุษย์เรามีแนวโน้มในการกลับมาทบทวนชีวิต และสะท้อนความเป็นเราออกไปสู่โลกภายนอก ในขณะเดียวกันโลกที่เราอยู่ก็ส่งผลสะท้อนกลับมาทีตัวเราเองเช่นกัน  จึงนำเสนอเรื่องราวผสานกับ Lifestyle Trends ที่แสดงให้เห็นถึงมุมมองการใช้ชีวิต ช่วงวัยที่แตกต่างกันไปใน 4 รูปแบบ  

คอตโต้เปิดเทรนด์ไลฟสไตล์การตกแต่งประจำปี 2023 – 2024 การรีเฟรชวิถีชีวิตใหม่สอดรับ Generation Lifestyle

BASIC ORGANIC – สมดุลเรา สมดุลโลก

จากการผ่านเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย จึงไม่แปลกที่คน Gen Y ถึง Gen X ซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่ต้องการแบกรับภาระต่าง ๆ ทำให้รู้สึกอ่อนล้า เหน็ดเหนื่อยกับการดำรงชีวิต พวกเขาจึงมองหาความสุข เพื่อการใช้ชีวิตที่มีความหมาย  หันกลับมาให้ความสำคัญเรื่องความสมดุลของชีวิต ใส่ใจดูแลสุขภาพ ให้ความสำคัญกับจิตใจและอารมณ์ ใช้จังหวะชีวิตที่ช้าลง  อยู่กับธรรมชาติมากขึ้น คนเทรนด์นี้จะมองหาการพักผ่อน และทำกิจกรรมที่ชอบในช่วงวันหยุด ผ่อนคลายกับธรรมชาติ สนใจการรีโนเวตบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้ากับบริบทของพื้นที่ มีความสนใจด้าน ECO จึงพร้อมสนับสนุนธุรกิจที่ไม่ได้เพียงแสวงหากำไร แต่ยังมีเป้าหมายเพื่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความเชื่อที่ว่า หากตัวเราดี สังคมและโลกก็จะดีตามไปด้วย 

คอตโต้เปิดเทรนด์ไลฟสไตล์การตกแต่งประจำปี 2023 – 2024 การรีเฟรชวิถีชีวิตใหม่สอดรับ Generation Lifestyle

สำหรับการออกแบบที่จะสอดรับกับกระแสของคนเทรนด์นี้ จะต้องเป็นดีไซน์ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ อย่างรูปทรงที่เรียบง่ายและมีอิสระ ส่วนวัสดุจะเน้นความเป็นคราฟต์และให้ความสำคัญกับรีไซเคิล ในขณะที่สีหลักที่จะครองใจผู้คนกลุ่มนี้ คือ โทนสีกลาง (Neutral) ซึ่งสะท้อนถึงความสมดุลและช่วงจังหวะที่ช้าลง รวมถึงเฉดสีที่ช่วยเสริมสร้างความสุขสงบ ที่ยั่งยืน

คอตโต้เปิดเทรนด์ไลฟสไตล์การตกแต่งประจำปี 2023 – 2024 การรีเฟรชวิถีชีวิตใหม่สอดรับ Generation Lifestyle

RETRO FUTUR – ก้าวไปสู่อนาคตพร้อมความความสุขในอดีต

เมื่อเกิดวิกฤติหนึ่งครั้ง โอกาสการเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีก็มักจะตามมาเสมอ เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้โลกดำเนินต่อไปในอนาคต ผู้คนจึงต้องปรับตัวตามความก้าวหน้าเหล่านี้ไปด้วย กลุ่มคน Gen Y เป็นกลุ่มต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในทุกๆ มิติ ในขณะที่ชาว Baby Boomers และ Gen X ใช้เทคโนโลยีในฐานะเครื่องมือเชื่อมต่อกับคนกลุ่มอื่น ๆ ส่วนเด็ก Gen Z และ Alpha ก็เติมโตมากับวิทยาการเหล่านี้อยู่แล้ว  

คอตโต้เปิดเทรนด์ไลฟสไตล์การตกแต่งประจำปี 2023 – 2024 การรีเฟรชวิถีชีวิตใหม่สอดรับ Generation Lifestyle

สิ่งที่เห็นได้ชัดในกลุ่ม Gen Y มีความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี มีใจเปิดกว้างต่อนวัตกรรมใหม่ ๆ เชื่อว่าเทคโนโลยีจะช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น แต่ยังมีบางห้วงเวลาที่หวนระลึกถึงความสุขในอดีต  ดังนั้น เทรนด์ “RETRO FUTUR’ “ จึงเป็นเสมือนการผสานเทคโนโลยีแห่งอนาคตกับกลิ่นอายของยุคสมัยเก่า ๆ เรียกได้ว่าเป็นเจเนอเรชั่นที่เชื่อมประสานระหว่างกลุ่มคน Gen อื่น ๆ ที่พวกเขารับผิดชอบ ดูแลครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยเป็นพิเศษ และยินดีที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยหากเทคโนโลยีนั้นสามารถตอบโจทยด้านความสะอาด และปลอดภัยได้  

สิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนกลุ่มนี้ได้ จึงมักเป็นสิ่งที่มีฟังก์ชั่นล้ำสมัย แต่ผสานดีไซน์แห่งอดีต ที่เข้ากับเทรนด์ปัจจุบันอย่างลงตัว อย่างสไตล์เรโทร เส้นสายแบบกลมมน หรือ แพตเทิร์นแบกริด เป็นต้น ส่วนวัสดุที่เลือกใช้ต้องให้ความรู้สึกถึงความสะอาด และปลอดภัย (Hygienic Materials) หรือ เป็นวัสดุรีไซเคิลที่ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร (Smart Eco Material) รวมถึงวัสดุที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีจนเกิดเป็นนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต (Smart Materials)

คอตโต้เปิดเทรนด์ไลฟสไตล์การตกแต่งประจำปี 2023 – 2024 การรีเฟรชวิถีชีวิตใหม่สอดรับ Generation Lifestyle

YOUTOPIA – โลกใบเดิม ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

เพราะโลกมีความแตกต่าง และหลากหลาย ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความอยุติธรรม ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ทำให้สังคมที่ควรเท่าเทียมและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน กลายเป็นเพียงโลกในอุดมคติ หรือ Utopia เท่านั้น แต่การเติบโตของสังคมออนไลน์ก่อให้เกิดพลังของโซเชียลมีเดีย มีส่วนผลักดันให้ผู้คนเรียนรู้เรื่องสิทธิ และเสรีภาพกันมากขึ้น ไม่เมินเฉยต่อปัญหา กล้าแสดงออกถึงจุดยืนของตนเอง และมีความหวังว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ สิ่งที่คนยุคนี้ใช้เป็นเครื่องมือ คือ “Soft Power” พลังที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์สนุกสนาน  เสียดสีด้วยอารมณ์ขัน  แต่เข้มข้นด้วยสาระสำคัญที่อยากส่งต่อออกไปสู่ผู้อื่น เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในวงกว้าง   พวกเขาเชื่อว่า Utopia ในอุดมคติจะกลายเป็น Youtopia โลกที่ดีงามสำหรับคนุร่นถัดไปได้ด้วยพลังเล็ก ๆ ที่เริ่มต้นไปด้วยกันตั้งแต่วันนี้

เราอาจเข้าใจว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่เท่านั้นที่หันมาสนใจเรื่องการพัฒนาสังคม และโลก แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนทุกรุ่นต่างตื่นรู้และตระหนักถึงในเรื่องนี้เช่นกัน โดยกลุ่มคนรุ่นเก่าก็มีบางส่วนที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย ซึ่งเรียกคนกลุ่มนี้ว่า Elastic Gen หรือ กลุ่มคนที่มีความยึดหยุ่นสูง  ในขณะที่คน Gen X จะมีลักษณะของการปรับตัวได้เร็ว มีอุดมการณ์และตั้งคำถามกับโครงสร้างทางสังคม  ส่วนคน Gen Y เป็นผู้เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ กล้าที่จะเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้อง  ในขณะที่ Gen Z เติบโตมาด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้เข้าถึงทุกอย่าง จึงตระหนักในเรื่องความหลากหลาย และความเสมอภาค ทั้งยังมีความกล้าที่จะยึนหยัด และลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้อง การผสมผสานของกลุ่มคนทุกรุ่นทุกวัยนั้น ช่วยขับเคลื่อนโลกในวันนี้ไปสู่โลกที่เราอยากให้เป็น พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์ในทุกมิติ ทั้งเรื่องการเมือง สิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียม ตลอดจนสิทธิคนพิการและผู้สูงอายุ

คอตโต้เปิดเทรนด์ไลฟสไตล์การตกแต่งประจำปี 2023 – 2024 การรีเฟรชวิถีชีวิตใหม่สอดรับ Generation Lifestyle

การออกแบบที่จะมาตอบรับคนกลุ่มนี้ จึงใช้แนวคิดนอกกรอบที่สะท้อนตัวตนอันอิสระ เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ความสนุกสนาน รักในสีสันที่โดดเด่น ผสานกับความโมเดิร์นของยุคสมัย เพื่อเติมเต็มความคิด ความเชื่อ นอกจากการคำนึงถึงด้านดีไซน์แล้ว พวกเขายังคิดถึงโลกที่อยู่อาศัย และเปิดรับความหลากหลายในการผสมผสานวัสดุเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อีกด้วย

คอตโต้เปิดเทรนด์ไลฟสไตล์การตกแต่งประจำปี 2023 – 2024 การรีเฟรชวิถีชีวิตใหม่สอดรับ Generation Lifestyle

FREEDOM SPECTRUM:  โลกเสมือน – จริง

การมาถึงของยุคดิจิทัลทำให้โลก ณ ปัจจุบันไม่ได้มีเพียงหนึ่งใบอีกต่อไป ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างไร้ขีดจำกัด  ตระหนักถึงเรื่องความหลากหลาย (Human Diversity) พยายามผลักดันเสียงของตนเองผ่านโลกออนไลน์ และประเด็นสุดท้าย คือ อิทธิพลของกลุ่ม Gen Z ที่กล้าแสดงความเป็นตัวเอง พร้อมสร้างโลกในแบบที่ให้เป็น ทั้งหมดนี้จึงทำให้โลกดิจิทัลกลายเป็นพื้นที่แสดงออกทางตัวตน (Self-Expression) ที่เราทุกคนมีสิทธิ์เท่ากัน  จนเกิดเป็นเทรนด์ “Freedom Spectrum” หรือ “ อิสระในโลกเสมือน + จริง “ ขึ้นมา เมื่อสังคมดิจิทัลเติบโตจนกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่รวบรวมผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก จึงเกิดกลุ่มคนที่เรียกว่า Digital Native มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์ และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นชาว Gen Z ที่มีทัศนคติกล้าเสี่ยง รักอิสระ เข้าถึง และเป็นส่วนหนึ่งของ Social Network รูปแบบใหม่ ๆ แสดงความเป็นตัวเองผ่านการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่แปลกใหม่  จนเกิดเป็นกระแสทำให้คนรุ่นอื่น ๆ ต้องติดตาม และปรับตัวสู่โลกยุคใหม่ พวกเขามักปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได้ดี  เปิดใจกับวัฒนธรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะด้านดิจิทัล ทั้งระบบค่าเงิน ศิลปะ ไปจนถึงโลกเสมือนที่ช่วยขยายประสบการณ์ให้กว้างขึ้น

คอตโต้เปิดเทรนด์ไลฟสไตล์การตกแต่งประจำปี 2023 – 2024 การรีเฟรชวิถีชีวิตใหม่สอดรับ Generation Lifestyle

การออกแบบที่จะมาสอดรับกับธรรมชาติของคนกลุ่มนี้ สามารถเป็นไปได้อย่างหลากหลายไร้ขีดจำกัด เพราะผสานโลกออนไลน์ และออฟไลน์เข้าด้วยกันได้  อาจมีความเหนือจริง (Surreal) แบบเกมส์ ที่มีความแฟนตาซี เพื่อตอบรับกับจินตนาการสุดล้ำทั้งในโลกจริง และโลกเสมือนของพวกเขา

การนำเสนอเรื่องราวของเทรนด์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามเจนเนอเรชั่นต่าง ๆ ของแบรนด์คอตโต้ที่ให้ความสำคัญกับการใช้วัสดุรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ สีสัน ไม่ยึดติดกับมุมมองหรือรูปแบบเดิมๆ อีกต่อไป เพื่อให้งานออกแบบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เทรนด์ของคนในยุค 2023-2024 สะท้อนตัวตนของผู้สร้างงาน ผู้ใช้งาน พร้อมทั้งแสดงออกในมุมของ ESG ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองภายใต้ฉลาก SCG GREEN CHOICE สนใจดูรายละเอียดสินค้าทั้ง 4 รูปแบบ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมผ่าน www.cotto.com พร้อมทั้งช่องทาง Social Media ทุกๆช่องทาง COTTO Official และ Line OA @COTTOOfficial : https://lin.ee/tv5Kytw หากต้องการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์หรือติดตาม โปรโมชั่นพิเศษทุก ๆ วันได้ที่  https:/www.cottolife.com สัมผัสพื้นผิวเพื่อความมั่นใจได้ที่ COTTO Life ทั้ง 3 สาขา กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น

ความเห็น

  • 31/01/2024
  • ic_fluent_style_guide_24_filledCreated with Sketch.
    ข่าวประชาสัมพันธ์
edtaro.com © 2024 All rights reserved